فرماندار لنجان ، نسوز آذر ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان نشست تعاملی حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان در حضور میلاسی رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با مدیرعامل شرکت نسوز آذر برگزار شد .   در این دیدار به جهت بررسی و پیگیری مشکلات و نحوه بکارگیری نیروهای جویای کار شهرستان در شرکت نسوز آذر […]

۲۴ مهر ۱۴۰۲