فرمانداری لنجان ، گردشگری ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه هم اندیشی ارتقای سطح گردشگری در لنجان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری و مدیران و مسئولین ادارات میراث فرهنگی و گردشگری ، فنی و حرفه ای و دانشگاه آزاد اسلامی لنجان در فرمانداری شهرستان […]

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲