فرمانداری لنجان ، کنترل ترافیک ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه شورای هماهنگی و کنترل ترافیک با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و دیگر اعضا در فرمانداری لنجان برگزار شد.  

۲۹ تیر ۱۴۰۲