فرمانداری لنجان ، کنارگذرغرب ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان پیگیری یکی از مطالبات چندساله شهروندان محقق شد و مسیر دسترسی به کنارگذر غرب با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، عباس جوانی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بازگشایی شد.   حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به اینکه […]

۴ آبان ۱۴۰۲