فرمانداری لنجان ، کمیسیون کارگری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه کمیسیون کارگری شهرستان با حضور کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد .    

۱۲ مهر ۱۴۰۲