فرمانداری لنجان ، کمیسیون دانش آموزی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان کمیسیون دانش آموزی با حضور کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد.      

۳۱ خرداد ۱۴۰۲