فرمانداری لنجان ، کمیته پشتیبانی انتخابات

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه هماهنگی کمیته پشتیبانی انتخابات با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و شهرداران و کارشناسان ادارات ذیربط در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۳۰ دی ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه هماهنگی و پشتیبانی و تدارکات انتخابات شهرستان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و مسئولین کمیته مالی انتخابات و مسئولین شرکت فولاد مبارکه سپاهان در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۲۳ دی ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه بررسی و هماهنگی و پشتیبانی و حمل و نقل انتخابات شهرستان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و مسئولین کمیته های مالی و حمل و نقل انتخابات و مسئولین شرکت ذوب آهن اصفهان در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۲۳ دی ۱۴۰۲