فرمانداری لنجان ، کمیته حمل و نقل ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه کمیته حمل و نقل با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ، صلواتی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان ، نمایندگان صنف کامیونداران و دیگر اعضاء […]

۶ دی ۱۴۰۲