فرمانداری لنجان ، کمک مومنانه ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان با حمایت فرمانداری لنجان و به همت گروه های جهادی شهرستان لنجان تعداد ۱۰ فقره جهیزیه به زوج های جوان نیازمند شهرستان اهداء شد.  

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲