فرمانداری لنجان ، کتابداران ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی مراسم تجلیل از کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، علی شاه نظری مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان در فرمانداری لنجان برگزار شد .    

۱ آذر ۱۴۰۲