فرمانداری لنجان ، کانال تبلیغات انتخابات ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان مراسم وبیناری افتتاحیه کانال های انتخاباتی تبلیغات نامزدهای مجلس شورای اسلامی با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار و رئیس کارگروه اجرای انتخابات شهرستان لنجان و اعضای هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان همزمان با استان در فرمانداری لنجان برگزار شد .    

۸ بهمن ۱۴۰۲