فرمانداری لنجان ، کاشت درخت ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان آیین کاشت بذر بادام کوهی در ادامه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری ، امینی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان ، حجت الاسلام قاسمی امام جمعه چرمهین ، ثابت […]

۲۹ آذر ۱۴۰۲