فرمانداری لنجان ، کارگروه پسماند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان کارگروه مدیریت پسماند با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۲۶ شهریور ۱۴۰۲