فرمانداری لنجان ، کارگروه ایمن

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه کارگروه ایمن با حضور کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد .    

۲۹ مرداد ۱۴۰۲