فرمانداری لنجان ، کارگروه انتخابات ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان یازدهمین جلسه کارگروه اجرای انتخابات با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، معاونین و بخشداران ، مسئولین کمیته های ۹ گانه در فرمانداری لنجان برگزار شد . در این جلسه به ارائه گزارشات بخشداران از شرایط و مشکلات احتمالی در برگزاری انتخابات و تصمیم در خصوص […]

۲۲ آبان ۱۴۰۲