فرمانداری لنجان ، کارگروه اشتغال

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه کارگروه اشتغال با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد. در این جلسه گزارش عملکرد دستگاه ها در خصوص تسهیلات مشاغل خانگی قرائت گردید.    

۲۹ آذر ۱۴۰۲