فرمانداری لنجان ، کارگروه اشتغال ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان آخرین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان در سال ۱۴۰۲ با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ، میلاسی رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۲۴ اسفند ۱۴۰۲