فرمانداری لنجان ، کارگروه اجرای انتخابات ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان یازدهمین جلسه کارگروه اجرای انتخابات با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار و رئیس کارگروه اجرای انتخابات شهرستان لنجان و معاونین ، بخشداران و دیگر اعضاء در فرمانداری برگزار شد.   حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ضمن محکوم کردن جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی و پس از شنیدن […]

۷ آبان ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان پنجمین جلسه کارگروه اجرای انتخابات شهرستان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، معاونین ، بخشداران و مسئولین کمیته های ۹ گانه انتخابات در فرمانداری لنجان برگزار شد.                      

۱۶ مرداد ۱۴۰۲