فرمانداری لنجان ، کارگروه اجرای انتخابات ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان پنجمین جلسه کارگروه اجرای انتخابات شهرستان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، معاونین ، بخشداران و مسئولین کمیته های ۹ گانه انتخابات در فرمانداری لنجان برگزار شد.                      

۱۶ مرداد ۱۴۰۲