فرمانداری لنجان ، چمگردان ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه هم افزایی جهت پیگیری مشکلات شهر چمگردان در حوزه راه و شهرسازی با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، کیانی رئیس اداره راه و شهرسازی لنجان ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر چمگردان در دفتر فرماندار برگزار شد.    

۱۹ شهریور ۱۴۰۲