فرمانداری لنجان ، پیش ثبت نام انتخابات

به گزارش روابط عمومی فرمانداری لنجان مانور و فضاسازی پیش ثبت نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در فرمانداری شهرستان لنجان برگزار شد.    

۱۹ شهریور ۱۴۰۲