فرمانداری لنجان ، پیشگیری از خودکشی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه پیشگیری از خودکشی با حضور کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار و دیگر اعضا در فرمانداری لنجان برگزار شد.          

۲۹ مهر ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان کمیته پیشگیری از خودکشی با حضور کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری شهرستان لنجان برگزار شد.  کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان لنجان هدف از تشکیل این کمیته را انسجام و هماهنگی ادارات جهت برنامه ریزی […]

۱۹ تیر ۱۴۰۲