فرمانداری لنجان ، پلیس راه ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با فرمانده جدید پلیس راه اصفهان – شهرکرد در فرمانداری لنجان دیدار کرد . حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان در سخنانی گفت : جدیت در کار و تلاش شبانه روزی پرسنل پلیس راه شهرستان بر کسی […]

۲۴ فروردین ۱۴۰۲