فرمانداری لنجان ، پشتیبانی انتخابات

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه آموزش فرآیندهای پشتیبانی کمیته مالی و پشتیبانی انتخابات با حضور شمس مسئول امور مالی و اداری فرمانداری و نمایندگان بخشداری های فولادشهر و باغبهادران در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۲ بهمن ۱۴۰۲