فرمانداری لنجان ، پشتیبانی انتخابات ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه هماهنگی و پشتبانی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان و باباخانی مدیر حوزه مدیرعامل و تعاملات منطقه ای شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و دیگر همراهان در فرمانداری لنجان برگزار شد.     […]

۱۶ اسفند ۱۴۰۲