فرمانداری لنجان ، پسماند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان کارگروه مدیریت  پسماند با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و دیگر اعضا در فرمانداری لنجان برگزار شد.  

۲۲ مرداد ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه کارگروه پسماند شهرستان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ، نادری مدیر عامل شرکت بازیافت و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد.            

۲۰ اسفند ۱۴۰۱