فرمانداری لنجان ، وقایع حیاتی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه کارگروه وقایع حیاتی شهرستان لنجان بمنظور هماهنگی و همکاری اعضا و ارائه راهکارهای لازم در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۲۹ مهر ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه کارگروه وقایع حیاتی شهرستان با حضور کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی میزان زاد و ولد و وضعیت افراد فاقد شناسنامه در خصوص بازماندگان از تحصیل در شهرستان نیز راهکارهایی ارائه […]

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲