فرمانداری لنجان ، وبینار انتخابات ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان وبینار کشوری وزارت کشور در خصوص برنامه ریزی و هماهنگی های لازم در خصوص انتخابات اسفند ماه با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار و کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان لنجان برگزار شد .    

۲۱ آبان ۱۴۰۲