فرمانداری لنجان ، هیات بازرسی انتخابات

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان آخرین جلسه هماهنگی هیات بازرسی انتخابات شهرستان لنجان با حضور لطیفی بازرس ویژه هیات بازرسی انتخابات استان اصفهان ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و رئیس هیات بازرسی انتخابات لنجان سربازرسان شهرستان در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۱۰ اسفند ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان ، جلسه هم افزایی و توجیهی آموزش اعضای هیات بازرسی با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و سربازرسان و بازرسان شعب اخذ رای حوزه انتخابیه شهرستان لنجان در شهر چمگردان برگزار شد . هیات بازرسی انتخابات شهرستان در راستای اجرای صحیح قانون […]

۳۰ بهمن ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه هماهنگی سربازرسان هیات بازرسی انتخابات شهرستان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امو عمرانی فرماندار و رئیس هیات بازرسی انتخابات لنجان و اعضاء و سربازرسان منتخب در فرمانداری لنجان برگزار شد . محسن یونسی رئیس هیأت بازرسی انتخابات شهرستان لنجان در خصوص اهمیت انتخابات […]

۲۸ بهمن ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه هماهنگی هیات بازرسی انتخابات شهرستان لنجان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و رئیس هیات بازرسی انتخابات شهرستان لنجان و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد .          

۲۸ بهمن ۱۴۰۲