فرمانداری لنجان ، هیات بازرسی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در راستای برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی احکام اعضای هیات بازرسی انتخابات شهرستان لنجان تقدیم شد . حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با بیان اینکه با استناد به ماده ۲۸ قانون انتخابات و بمنظور […]

۲۹ آذر ۱۴۰۲