فرمانداری لنجان ، هیات اندیشه ورز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان نشست اعضای هیات اندیشه ورز کشاورزی شهرستان جهت برنامه ریزی و تبادل نظر پیرامون مشکلات و معضلات کشاورزی در فرمانداری لنجان برگزار شد .  

۲۴ مهر ۱۴۰۲