فرمانداری لنجان ، هیات اندیشه ورز اقتصادی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان به همت هیات اندیشه ورز اقتصادی شهرستان لنجان ، نشست آموزشی واحدهای صنعتی با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار در سالن همایش های فرمانداری لنجان برگزار شد .  

۷ مرداد ۱۴۰۲