فرمانداری لنجان ، هفته کتاب ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی بازدیدی با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان و حجت الله امینی شهردار باغبادران از نمایشگاه در مسیر رویش با موضوع سیر پیدایش کتاب در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باغبادران انجام شد. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با بیان […]

۴ آذر ۱۴۰۲