فرمانداری لنجان ، هفته معلم ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت بزرگداشت هفته معلم گردهمایی فرهنگیان شاغل و بازنشسته با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان در بخش باغبادران برگزار شد.        

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲