فرمانداری لنجان ، هفته قوه قضاییه ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت هفته قوه قضاییه مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی (ره) و شهدای دفاع مقدس با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، خوشنویس رئیس دادگستری و میرشفیعی دادستان شهرستان ، قضات و پرسنل اداری دادگستری لنجان ، مدیران و مسئولین ادارات شهرستان و خانواده […]

۵ تیر ۱۴۰۲