فرمانداری لنجان ، هفته دولت ،محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در اولین روز از بزرگداشت هفته دولت ، مراسم شهدای دولت و یادواره شهدای کارمند با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، مدیران و مسئولین ادارات و نهادهای نظامی و انتظامی در گلستان شهدای زرین شهر برگزار شد.  

۴ شهریور ۱۴۰۲