فرمانداری لنجان ، هفته تعاون ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان بمناسبت هفته تعاون ، حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با حضور در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ضمن دیدار و تبریک این روز به پرسنل از روند خدمت به متقاضیان نیز بازدید کرد .        

۵ شهریور ۱۴۰۲