فرمانداری لنجان ، نظام مهندسی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان ، حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان با اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان فولادشهر  در فرمانداری لنجان دیدار و گفتگو کرد .    

۳۰ دی ۱۴۰۲