فرمانداری لنجان ، نظارت بر اصناف

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ، طرفی رئیس اداره صمت شهرستان و دیگر اعضا در فرمانداری لنجان برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی تراز مالی سال ۱۴۰۱ اتاق اصناف شهرستان ، نسبت به اصلاح […]

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲