فرمانداری لنجان ، نظارت بر اصناف

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه هیات نظارت بر اصناف با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و دیگر اعضاء در اداره صمت شهرستان لنجان برگزار شد.      

۲۶ دی ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ، طرفی رئیس اداره صمت شهرستان و دیگر اعضا در فرمانداری لنجان برگزار شد. در این جلسه پس از بررسی تراز مالی سال ۱۴۰۱ اتاق اصناف شهرستان ، نسبت به اصلاح […]

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲