فرمانداری لنجان ، نامگذاری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان کمیته نامگذاری شهرستان لنجان با حضور کمال نوری معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری لنجان و دیگر اعضا در فرمانداری لنجان برگزار شد. در این جلسه به درخواست چند شهرداری در خصوص نامگذاری تعدادی از معابر تصمیماتی اتخاذ شد.    

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲