فرمانداری لنجان ، میزخدمت فولادشهر ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در ادامه سفر میدانی و دیدار چهره به چهره فرماندار با شهروندان در روز شنبه دوم دیماه ۱۴۰۲ حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار به اتفاق معاونین خود و مدیران و مسئولین شهرستان و بخش فولادشهر در ناحیه یک فولادشهر حضور یافت و پس از برگزاری میز خدمت و استماع […]

۴ دی ۱۴۰۲