فرمانداری لنجان ، مناسب سازی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان کمیته مناسب سازی اماکن و معابر با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری لنجان ، بخشداران و مدیران و کارشناسان مرتبط در فرمانداری لنجان برگزار شد. محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار لنجان هدف از برگزاری جلسات مناسب سازی را ارتقاء […]

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲