فرمانداری لنجان ، مناسب سازی اماکن

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه کمیته مناسب سازی اماکن با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ، رحیمی رئیس اداره بهزیستی شهرستان و دیگر اعضاء در فرمانداری لنجان برگزار شد.    

۱۵ آبان ۱۴۰۲