فرمانداری لنجان ، منابع طبیعی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در اولین روزهای بهار ۱۴۰۲ و به سبب اهمیت منابع طبیعی و آبخیزداری و کنترل روان آبها جهت استفاده بهینه در مصارف کشاورزی ، حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان به دیدار امینی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان رفت. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان […]

۱۷ فروردین ۱۴۰۲