فرمانداری لنجان ، ملاقات مردمی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان در دوشنبه دوازدهم تیرماه ۱۴۰۲ مطابق هفته های گذشته ملاقات شهروندان با حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان در فرماندار برگزار شد. در این دیدار در خصوص درخواست های شهروندان ، تماس هایی با ادارات برقرار و دستوراتی نیز جهت تسهیل و رفع موانع موجود صادر گردید.  

۱۲ تیر ۱۴۰۲