فرمانداری لنجان ، معدن

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان نشست سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش معدن در شهرستان لنجان با حضور محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار ، طرفی رئیس اداره صمت شهرستان و تعدادی از فعالین حوزه معدن در فرمانداری لنجان برگزار شد. محسن یونسی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان […]

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲