فرمانداری لنجان ، معارفه تعزیرات حکومتی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان ، مراسم معرفی سرپرست جدید اداره تعزیرات حکومتی شهرستان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان لنجان و بخش فولادشهر ، معاونین فرماندار ، بخشدار مرکزی ، رئیس اداره صمت و رئیس اتاق […]

۴ دی ۱۴۰۲