فرمانداری لنجان ، معارفه ارشاد ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان مراسم معرفی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان ، مختاری مسئول امور شهرستان های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ، معاونین فرماندار برگزار شد. حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان در سخنانی ضمن تشکر از اسماعیل […]

۳۱ خرداد ۱۴۰۲