فرمانداری لنجان ، مصوبه سفر روستایی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان با پیگیری فرمانداری و مشارکت جهاد سازندگی سپاه وشرکت زرین سپاهان و شرکت تعاونی کشت و صنعت چم نور ، اجرای آسفالت جاده دسترسی به مزارع طرح بادامکاری روستای چم نور پس از ده سال عملیاتی شد. لازم به ذکر است که در این طرح تامین قیر توسط […]

۹ آبان ۱۴۰۲