فرمانداری لنجان ، مشارکت های مردمی ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه شورای مشارکت های مردمی با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان و دیگر اعضا در فرمانداری لنجان برگزار شد. در این جلسه در خصوص فرآیند ساخت مسکن مددجویی خانواده های دارای دو معلول در سده لنجان و پیگیری مصوبات گذشته برنامه ریزی و تبادل نظر شد […]

۲۰ مهر ۱۴۰۲