فرمانداری لنجان ، مرکزسلامت ، محمدی فشارکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان لنجان جلسه پیگیری زیر ساخت مرکز سلامت زرین شهر با حضور حمیدرضا محمدی فرماندار شهرستان لنجان ، محسن یونسی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار ، معاون دادستان ، رئیس شبکه بهداشت ، درمان  ، رئیس اداره جهادکشاورزی ،رئیس منابع آب ، شهردار و اعضای شورای اسلامی […]

۴ آبان ۱۴۰۲